thainewspost

เที่ยว-ชม-ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง ( กาดฮิมต้า อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย )

เที่ยว-ชม-ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง

กาดฮิมต้า อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
สืบสานประเพณีสลากภัตรหรือตานก๋วยกิ๋นข้าวสลาก จัดขึ้นทุกปี
จะเริ่มทะยอยจัดกันในแต่ละหมู่บ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยม


https://www.facebook.com/375086932988094/