thainewspost

ศูนย์บริการรวมทั้งอะไหล่ฟอร์ดพลปิยะ อยุธยาศูนย์บริการรวมทั้งอะไหล่ฟอร์ดพลปิยะ อยุธยา ได้เปลี่ยนแปลงและก็ปรับปรุง งานต้อนรับลูกค้า, งานบริการซ่อมแซม, งานบริการอะไหล่ ให้มากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นลำดับ ยินดีบริการข้างหลังวิธีขายจากหัวใจ เป็นครอบครัวเดียวกัน

สำหรับ ข้อแนะนำด้านการใช้บริการแล้วก็การรักษารถยนต์ พร้อมด้วยให้โอกาสให้แก่ท่านถามไถ่รวมทั้งให้ความคิดเห็น เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำไปมีประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการต่างๆให้ดีขึ้น
ข้อคิดเห็นจากลูกค้านิดหน่อยของ ปี 2018 : http://bit.ly/2Sp8Ln2

โทรศัพท์ : 035-880777-81 ลูกค้าสโมสร ต่อ 0,12,13,14
ข้างบริการ ต่อ 304 ,ข้างอะไหล่ ต่อ 501
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-0053306