thainewspost

การตั้งครรภ์ :FN

การตั้งครรภ์ :FN
« เมื่อ: ก.พ. 10, 2019, 11:52 pm »
สมัครufabetการมีท้อง เป็น การก้าวหน้าของลูกตั้งแต่หนึ่ง ที่เรียก เอ็มบริโอหรือลูกในท้อง ในช่องคลอดของหญิง เป็นชื่อufabetสามัญของการมีครรภ์ในมนุษย์ การท้องคู่แฝดเกี่ยวโยงกับการมีเอ็มบริโอหรือตัวอ่อนมากยิ่งกว่าหนึ่งสำหรับการตั้งท้องครั้งเดียว ดังเช่นว่า แฝด การคลอดธรรมดากำเนิดราว 38 อาทิตย์ข้างหลังการเริ่มมีท้อง หรือ 40 อาทิตย์ข้างหลังเริ่มระยะมีเมนส์ธรรมดาคราวสุดท้ายในหญิงซึ่งมีความยาวรอบระดูสี่อาทิตย์ การร่วมเพศหรือเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์นำไปสู่การเริ่มมีท้อง
เอ็มบริโอเป็นลูกที่กำลังก้าวหน้าในตอน 8 อาทิตย์แรกข้างหลังเริ่มมีท้อง แล้วใช้คำว่า ลูกในท้อง กระทั่งคลอด12 นิยามทางด้านการแพทย์หรือข้อบังคับของหลายสังคมมีว่า การมีครรภ์ของผู้คนแบ่งเป็น 3 ไตรมาสเพื่อไม่ยุ่งยากต่อการอ้างอิงตอนการเจริญก้าวหน้าก่อนกำเนิด ไตรมาสแรกมีการเสี่ยงการแท้งเอง (การถึงแก่กรรมธรรมชาติของตัวอ่อนหรือลูกในท้อง) สูงสุด ในไตรมาสลำดับที่สองเริ่มเฝ้าดูแล้วก็วิเคราะห์การเจริญก้าวหน้าของทารกในท้องได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ไตรมาสลำดับที่สามมีการรุ่งเรืองของลูกในท้องเพิ่มและก็การเจริญก้าวหน้าของแหล่งสะสมไขมันของทารกในท้อง3 จุดความมีชีวิตรอดได้ของลูกในท้อง (point of fetal viability) หรือจุดในตอนที่ทารกในท้องสามารถดำเนินชีวิตได้นอกมดลูก ธรรมดาตรงกับปลายไตรมาสที่ 2 หรือต้นไตรมาสที่ 3 เด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนจุดนี้มีการเสี่ยงสูงต่อภาวการณ์ทางด้านการแพทย์หรือตาย4
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็สหราชอาณาจักร 40% ของการมีท้องเป็นการท้องที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็ระหว่าง 25% ถึง 50% ของการมีครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจพวกนี้เป็นการมีครรภ์ไม่ประสงค์56 สำหรับการมีครรภ์ไม่พึงปรารถนาที่เกิดในสหรัฐฯ หญิง 60% ใช้การคุมกำเนิดระหว่างเดือนที่เกิดการมีครรภ์7